Recent Entries

  • Katolicki sakrament komunii

    Komunia święta to najważniejszy aspekt katolicyzmu, spośród wszystkich siedmiu sakramentów. Komunia święta lub inaczej Eucharystia jest udzielana podczas. Katolicy przyjmują chleb i wino podczas komunii. Wierzą, że chleb i wino podczas konsekracji stają się w rękach księdza ciałem i kr...